Policy Soi Giá Việt

Bạn có thể dùng toàn bộ Dịch vụ của SoiGiaViet mà không cần cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào. Trong trường hợp bạn có cung cấp, SoiGiaViet không bán hay thương mại hóa bất cứ thông tin nào của bạn dưới bất kỳ hình thức nào.

Chúng tôi thu thập các thông tin khuyết danh bằng các công nghệ như sử dụng Cookies (những file nhỏ lưu trữ trong trình duyệt web), Bộ nhớ tạm, Web beacons hoặc các định danh, thông tin từ thiết bị, vùng lưu trữ mà thiết bị hoặc trình duyệt web cấp phép… mục tiêu của chúng tôi là để nâng cao trải nghiệm dịch vụ và phòng chống các hoạt động phá hoạt tự động (robots) có thể ảnh hưởng hay phá hủy Dịch vụ của SoiGiaViet đang cung cấp cho bạn.

Chúng tôi tin rằng việc này là cần thiết và sẽ đưa ra hai ví dụ điển hình: Thứ nhất, các định danh duy nhất tại trình duyệt hoặc thiết bị (máy tính, điện thoại) sẽ giúp bạn không cần phải tìm lại các thông tin đã lưu trữ tạm tại trình duyệt/thiết bị (như các từ hay dùng), không có định danh này mỗi lần cập nhật hoặc cài đặt lại sẽ làm mất hoàn toàn trải nghiệm cá nhân của bạn. Thứ hai, các định danh duy nhất sẽ giúp chúng tôi tránh những cuộc tấn công hàng loạt (DOS) bằng cách phát hiện có quá nhiều các định danh khác nhau đang truy cập từ cùng một IP, việc ngăn chặn sớm những truy cập đó sẽ giúp những người dùng như bạn được sử dụng một hệ thống khỏe mạnh.

Dịch vụ của chúng tôi có thể thay đổi giao diện và nội dung bạn đang xem trên website hoặc một giao diện ứng dụng mobile/pc, mục tiêu của việc này để cung cấp tới bạn những dữ liệu và nội dung cao cấp như lịch sử giá mua sắm, các dự đoán về giá cả và thị trường, … Đôi lúc, chúng tôi cũng hiển thị các offers, affiliate link, deals, mã giảm giá, … từ các đối tác của mình, thông qua việc click vào các hiển thị đó, bạn có thể được điều hướng qua website hoặc ứng dụng của một trong số các đối tác của SoiGiaViet. Tất nhiên, toàn bộ hoạt động này loại trừ tất cả các loại nội dung rác, giả mạo, gây hại, trái pháp luật, … không bao giờ chúng xuất hiện trước mắt bạn.

SoiGiaViet cung cấp cho bạn những thông tin giá trị của sản phẩm cũng như nội dung online (như là lịch sử giá, các phân tích và dự đoán giá cả), chúng cũng là những giá trị gia tăng được tích lũy dần. Chúng tôi tin rằng nó mang lại những giá trị rõ ràng cho bạn khi trải nghiệm internet hoặc mua sắm online. Vì vậy đôi khi, thông qua giao diện, chúng tôi hỏi bạn về việc đó và yêu cầu bạn thực hiện hành động (như là click chuột) như là xác nhận giá trị gia tăng của SoiGiaViet dành cho bạn. Việc này thậm chí còn giúp chúng tôi loại trừ được những hành vi bất thường đang cố truy cập trái phép tới những tài nguyên SoiGiaViet đang dành cho bạn.

Chúng tôi cũng cài đặt các mục riêng để bạn có thể tạo những yêu cầu về SoiGiaViet mà bạn có thể tạo ra chúng bằng cách liên hệ với chúng tôi. SoiGiaViet sẽ phản hồi các yêu cầu của bạn một cách hữu ích và phù hợp và tiết kiệm thông tin nhất – chúng tôi cũng ghét spam như là bạn vậy.

Nếu bạn đăng nhập vào hệ thống SoiGiaViet sử dụng các định danh mạng xã hội, google hoặc các định danh mở được cho phép khác, chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ các thông tin được cung cấp. Thông tin đăng nhập mà bạn cung cấp chỉ được chia sẻ trong trường hợp bạn chỉ định các bên thứ ba cung cấp các dịch vụ cần thiết tới định danh (như nhà cung cấp thanh toán của bạn) và chỉ giới hạn trong các hoạt động mà bạn đồng ý. Bạn có thể xóa các thông tin của mình bằng việc gửi yêu cầu xóa tài khoản tới chúng tôi.

Chính sách Quyền riêng tư này có thể thay đổi theo thời gian, thường là do sự thay đổi về luật sở tại hoặc các tính năng mới của SoiGiaViet ra đời. Nếu chúng tôi thực hiện bất cứ thay đổi nào với chính sách này, nó sẽ được thông báo tới bạn ngay thông qua trang chủ, ứng dụng hay tiện ích mở rộng, …